Nørresundby Skakklub indbyder til en pokalturnering, som er åben for alle medlemmer af Dansk Skak Union.
Turneringerne afvikles over 9 runder på 3 klubaftner i foråret 2018 i forlængelse af forårs EMT og rates i hurtigskak for alle spillede partier.
Spilledagene er torsdage den 17., 24. og 31. maj  2018 kl. 19.00 efter følgende model:

Spilledage

Pokalturneringen

Fortsat Schweizer

17. maj
Indledende runder

Alle tilmeldte spiller 3 runder a 30 min. pr. spiller efter Schweizersystem SP98,
idet der seedes efter senest kendte rating for hurtigskak.
De 8 bedst placerede herefter går videre til kvartfinalerne i pokalturneringen.
Ved pointlighed afgøres placeringen efter følgende regler:
1. Buchholz korrektion (sum af alle modstanderes score).
2. Progress korrektion (stigende værdi af egne resultater efter hver runde)

Spillere, som ikke fortsætter i
pokalturneringen, spiller
videre i en særskilt turnering
efter de nedenfor angivne regler,
idet alle point opnået i de
ordinære pokalpartier medtages.

24. maj
Kvartfinaler

 

 

 

Semifinaler

Spillerne seedes efter placeringer efter de indledende runder således:
K1:5 – 1, K2:6 – 2, K3:7 – 3
og K4:8 – 4, idet lavest placerede har hvid.
Der spilles 1 parti a 30 min.
Er der herefter ikke fundet en vinder, spilles der omkampe a 5 min.,
indtil en vinder er fundet, idet skiftes farve for hvert parti.
Taberen noteres med resultatet af det ordinære parti i den fortsatte Schweizer turnering.

Vinderne af kvartsfinaler seedes i semifinalerne således:
K3 – K1 og K4 – K2

Der spilles 2 runder a 30 min.,
idet K3 og K4 har hvid i 1. runde.
Er en vinder derefter ikke fundet, spilles der 2 runder omkampe a 5 min., indtil en vinder er fundet.

 

Der spilles 3 runder a 30 min.
efter Dansk Schweizer for
spillere, der ikke længere
deltager i pokalturneringen,

d.v.s at taberne af kvartfinalerne
i pokalturneringen træder ind i 5. runde af denne turnering med de point, de har opnået i de ordinære pokalturnerings partier.

31. maj
Finalen

3. og 4. plads

Vinderne af semifinalerne spiller i finalen 3 runde a 30 min.,
idet den spiller, der er nået til finalen med færrest antal kampe med hvid,
herunder medregnet alle evt. omkampe, spiller hvid i 1 og 3. parti. Ved ligestilling trækkes der lod.

Er en vinder derefter ikke fundet, spilles der 2 runder omkampe a 5 min., indtil en vinder er fundet.

Taberne af semifinalerne spiller om 3. pladsen efter samme mønster, som finalen.

Der spilles 3 runder a 30 min.
efter Dansk Schweizer for
spillere, der ikke længere
deltager i pokalturneringen.


Indskud

Der betales et indskud på kr. 100 ved start for deltagelsen i hele turneringen.

Præmier

1. præmie:        600 kr.
2. præmie:        400 kr.
3. præmie:        300 kr.
4. præmie:        200 kr.Sponseres af

1. præmie:        300 kr.
2. præmie:        200 kr.
3. præmie:        150 kr.
4. præmie:        100 kr.
Placering afgøres ved anvendelse af Buchholz/Progress korrektion.

Tilmelding

Via Internet senest 11. maj 2018

Turneringsleder

Svend Aage Sørensen, Nørresundby Skakklub